Sandra

11 september 2018

Jag träffade Sandra under ett samtal i somras. Ett möte jag burit med mig och rekommenderat alla i min närhet att själva erfara oavsett om söker direkt el indirekt vägledning. Det var häftigt att bli beskriven med ord jag själv burit med mig utan att uttala av någon helt utomstående. Det gav mig en tillit till att den energi Sandra fångade och beskrev faktiskt var min och därmed gav tyngd i övriga saker som kom fram under samtalet. Jag ser med spänning fram emot när mina olika pusselbitar kommer falla på plats under livet gång 💞 Tack!